account no notifications friends cow no favorites no search results no appointments no giftcards delete arrow right send calendar

Alechia

Alechia

ALECHIA - ALumnivereniging EConomie & HandelsIngenieur van de Universiteit Antwerpen

Alechia werd opgericht door NSK-Alumni en Wikingsalumni. Dit gebeurde in samenwerking met de toenmalige Faculteit TEW (nu Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (FBE)) van de Universiteit Antwerpen.

Alechia zal de algemene waarden van de oprichtende verenigingen koesteren en hun jarenlange werking verderzetten. Wij waarborgen de continuïteit van de huidige succesvolle activiteiten en voorzien in een uitgebreide agenda met nieuwe initiatieven.

Als lid van Alechia kan u op heel wat voordelen rekenen!De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen heeft meer dan 18.000 alumni die tewerkgesteld zijn in meer dan 5.000 ondernemingen en instellingen. Een aantal onder hen bekleedt een vooraanstaande positie in het economische, culturele, sociale en politieke leven.

ALECHIA wil het studentvriendelijke en onderwijsgedreven karakter versterken van de Universiteit Antwerpen in het algemeen en van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie in het bijzonder. Op die manier wil zij bijdragen tot de uitstraling in de buitenwereld en tot de verdere groei van de Universiteit Antwerpen. Ook wil zij de solidariteit en de vriendschapsbanden bevorderen onder haar leden door informatie te verspreiden en allerlei bijeenkomsten te organiseren. Op die manier wil Alechia de samenwerking versterken tussen de faculteit en de universiteit enerzijds, en haar leden anderzijds.
Stel een vraag