account no notifications friends cow no favorites no search results no appointments no giftcards delete arrow right send calendar

Een Hart voor Limburg

Een Hart voor Limburg

De Langste Eettafel – donderdag 24 september in Cristal Arena van KRC Genk

Schuif mee aan, aan de 100m lange eettafel en werk zo mee aan de strijd tegen vereenzaming.
De ‘Langste Eettafel’ wil mensen sensibiliseren rond eenzaamheid in de samenleving. Samen eten is gezellig, brengt mensen met elkaar in contact, geeft soms een duwtje in de rug en zorgt ervoor dat mensen zich gesteund weten.

Het initiatief gaat uit van RIMO Limburg, Bond zonder Naam en KRC Genk FRZA. Zij grijpen de Langste Eettafel aan om de projecten van Een Hart voor Limburg te steunen. De opbrengst van de Langste Eettafel gaat immers integraal naar de projecten van Een Hart voor Limburg.

Een Hart voor Limburg zamelt via acties middelen in die ze terug verdeelt in Limburg aan projecten die de kansen bevorderen van maatschappelijk kwetsbare kinderen.
Onder maatschappelijk kwetsbare kinderen verstaan we ernstig zieke, gehandicapte en vooral kinderen in de kans armoede.

Dit jaar steunt Een Hart voor Limburg 45 projecten voor een bedrag van 225.000 €.
Een overzicht van de projecten vind je op: http://issuu.com/browsbox/docs/ehvl-gids-2015

Eind dit jaar zullen er zo (sinds de start in 2004) 417 projecten gesteund zijn voor een bedrag van 2.290.000 €. De projecten worden jaarlijks gekozen door een onafhankelijke jury.

Meer informatie over de werking vind je op www.ehvl.be
Stel een vraag