accountchevron downchevron leftpersonsno notificationsfriendscowno favoritesno search resultsno appointmentsno giftcardsdeletearrow rightsendcalendar

Gebruiksvoorwaarden Resengo-bon

De verantwoordelijke uitgever van Resengo-bonnen is Resengo NV, Borsbeeksebrug 1, 2600 Berchem, België, BTW BE 0479.650.944, info@resengo.com.

De klant heeft geen enkele aankoopverplichting tijdens het bestelproces. Op eender welk moment kan hij het proces afbreken zonder gebonden te zijn aan een aankoop. De Resengo-bon wordt pas verstuurd na het ontvangen van de betaling. Pas op het moment dat de betaling effectief is uitgevoerd, spreken we van een aankoop met de onderstaande wederzijdse verplichtingen.

 • De klant heeft het recht om de bestelling van een Resengo-bon binnen veertien dagen te annuleren zonder verantwoording. Dit enkel op voorwaarde dat de klant de bon zelf thuis heeft aangekocht en dat de bon nog niet verbruikt werd. De klant krijgt zowel de waarde van de Resengo-bon als de administratiekost terugbetaald.
 • De bestelling van een Resengo-bon kan eenvoudig geannuleerd worden door te antwoorden op de bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail ontvangt de klant na het uitvoeren van zijn betaling en deze bevat een link naar de Resengo-bon(nen). De klant kan de bestelling ook herroepen door dit formulier in te vullen en per e-mail te bezorgen aan info@resengo.com of per post t.a.v. Resengo NV, Borsbeeksebrug 1, BE 2600 België.
 • In geval van onenigheid tussen de klant en Resengo NV waarbij de klant van mening is dat het probleem niet opgelost wordt door Resengo, kan de klant zich richten tot het Europees platform voor buitengerechtelijke geschillen: https://ec.europa.eu/odr.
 • Een Resengo-bon vervalt 1 jaar na aankoop. De bon is enkel geldig indien de klant reserveert voor de vervaldatum van de bon. De datum van de reservering mag maximaal één maand liggen na de vervaldatum van de Resengo-bon.
 • Enkel elektronische verzilvering van de Resengo-bon is geldig, deze controle moet gebeuren voor de vervaldatum van de bon. Resengo raadt daarom aan de bon te verzilveren tijdens de online reservering. De klant kan online reserveren en de nummer en de verificatiecode van de Resengo-bon valideren.
 • Indien de klant de Resengo-bon niet heeft geregistreerd tijdens het reserveringsproces, dan kan de handelaar deze zelf ook registreren via zijn Resengo backoffice. De handelaar heeft echter het recht dit te weigeren indien er een mogelijkheid is om de Resengo-bon te registreren tijdens het reserveringsproces online.
 • De handelaar die de bon aanneemt heeft het recht slechts één Resengo-bon te aanvaarden per reservering.
 • Indien er bij het aanbieden van de Resengo-bon onduidelijkheid optreedt over de registrering, kan de klant contact opnemen met Resengo Support via +32-(0)3/547.02.10 (België) of +31-(0)46/745.00.10 (Nederland).
 • Indien de klant een kleiner bedrag uitgeeft dan de waarde van de Resengo-bon, kan het resterende bedrag enkel aangeboden worden in de vorm van een tegoedbon voor de handelszaak die de Resengo-bon verzilverde. De restwaarde van een Resengo-bon wordt nooit cash terugbetaald.
 • Niet elke zaak die met Resengo werkt aanvaardt de Resengo-bon. Een overzicht van de handelaars die de Resengo-bon aanvaarden, is te vinden op de website www.resengo.com.
 • De vervaldatum van een Resengo-bon kan niet verlengd worden. Een Resengo-bon kan echter steeds als betaalmiddel gebruikt worden om een nieuwe Resengo-bon aan te kopen. Enkel de administratiekost moet dan opnieuw opgelegd worden.
 • De handelaar krijgt de waarde van de Resengo-bon voor 100% uitbetaald en betaalt hier zelf dus geen commissie op. Voor de handelaar zijn er zo ook geen nadelen verbonden aan het aanvaarden van een Resengo-bon.