Resengo-bon voorwaarden friends cow no favorites no search results no appointments no giftcards appointment deleted

Gebruiksvoorwaarden Resengo-bon

  • De klant heeft het recht de bestelling van een Resengo-bon binnen zeven dagen te annuleren zonder verantwoording. Dit enkel op voorwaarde dat de klant de bon zelf thuis heeft aangekocht en dat de bon nog niet verbruikt werd. De waarde van de Resengo-bon wordt integraal terugbetaald aan de klant. Enkel de administratiekosten zijn niet te recupereren.
  • Een Resengo-bon vervalt 1 jaar na aankoop. Je bon is enkel geldig indien je reserveert voor de vervaldatum. De datum van je reservering mag maximum één maand na de vervaldatum van je Resengo-bon liggen.
  • De handelaar die je bon aanneemt heeft het recht slechts één Resengo-bon te aanvaarden per reservering.
  • Met een Resengo-bon moet je online reserveren want enkel elektronisch gebruik van de bon is geldig. Maak een reservering online en geef de nummer en verificatiecode van je Resengo-bon in om deze te valideren. Deze controle moet gebeuren voor de vervaldatum van je bon.
  • Indien je de Resengo-bon niet geregistreerd hebt tijdens het reserveringsproces, dan kan de handelaar deze zelf ook registreren via zijn Resengo backoffice. De handelaar heeft echter het recht dit te weigeren indien er een mogelijkheid is om de Resengo-bon te registreren via het reserveringsproces op zijn website.
  • Indien er bij het aanbieden van de Resengo-bon onduidelijkheid optreedt over de registrering, kan je steeds contact opnemen met Resengo-support via +32-(0)3/547.02.10 (België) of +31-(0)46/745.00.10 (Nederland). De handelaar krijgt 100% van de waarde van de Resengo-bon uitbetaalt en betaalt hierop dus geen commissie. Voor de handelaar is er dan ook geen enkel nadeel verbonden aan het aanvaarden van een Resengo-bon.
  • Resengo-bonnen kunnen enkel gebruikt worden bij handelaars die deze bon aanvaarden. De handelaars die Resengo-bonnen aanvaarden vind je op www.resengo.com.
  • Geef je een kleiner bedrag uit dan de waarde van je Resengo-bon? Het resterende bedrag kan enkel aangeboden worden in de vorm van een tegoedbon voor de handelszaak waar je de Resengo-bon hebt verbruikt. De restwaarde van een Resengo-bon wordt nooit cash terugbetaald.
  • De vervaldatum van een Resengo-bon kan niet verlengd worden. Een Resengo-bon kan echter steeds als betaalmiddel gebruikt worden om een nieuwe Resengo-bon aan te kopen. Enkel de administratiekost moet dan opnieuw opgelegd worden.